Činnosť PK ANJ

5 October 2018, 10:35


Činnosť PK ANJ

Cieľom našej snahy je, aby všetci žiaci v štúdiu anglického jazyka reálne dosiahli úroveň B2 (stredne  pokročilý). Využívame pri tom nové učebnice ANJ a ich digitálny obsah, časopis Bridge a autentický jazykový materiál (napr. britskú tlač) ako doplnkový materiál. Najväčším prínosom k výučbe ANJ sú kontakty s rodenými používateľmi tohto jazyka, ale keďže anglicky hovoriace krajiny sú veľmi ďaleko, sme radi keď sa v BB alebo okolí vyskytne príležitosť zažiť angličtinu aj mimo vyučovacích hodín. Preto využívame možnosť zúčastniť sa napríklad divadelných predstavení v anglickom jazyku, besied so zaujímavými hosťami v Americkom centre v ŠVK BB a exkurzie City Game,  v rámci ktorých žiaci riešia rôzne úlohy v ANJ  a tak spoznávajú zaujímavosti  nášho hlavného mesta ako súčasť maturitnej témy Mestá a miesta. Jazykovo nadaní žiaci si môžu overiť svoje znalosti a zručnosti v jazykových súťažiach ako Valentínska báseň, celosvetová online súťaž Best in English a Olympiáda v anglickom jazyku.

Podľa aktuálnej situácie a záujmu zo strany žiakov organizujeme poznávacie zájazdy do vybraných miest Veľkej Británie.