Činnosť PK ANJ

5 October 2018, 10:35


Vyučujúci anglického jazyka sú zapojení do projektov EnglishGO (https://anglictina.iedu.sk/) a Erasmus+ (http://www.erasmusplus.sk/)
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

DOD GJGT 

Valentínska báseň
Návštevy divadelných predstavení v ANJ
Exkurzie Banská Bystrica a Bratislava po anglicky
Návštevy jazykových centier v ŠVK BB 
Poznávacie zájazdy (napr. Londýn, Brighton, Stradford upon Avon, Oxford, Amsterdam) fotogaléria
Projekt Educate Slovakia - hodiny ANJ so zahraničnými lektormi