Časový harmonogram povinného čítania podľa tematických plánov

9 October 2018, 10:10*-nájdete v našej knižnici, Zlatom fonde SME,na stránke:

 **http://kvintandca.wbl.sk/Download.html    

     http://warlink.net/povinne-citanie-gt-vsetky-knizky-sem-lt-t52698.htm

 

povinní autori                                                             odporúčaní autori

 

 

1. ročník    mesiac                  dielo     

December                  Sofokles: Antigona **

Marec                        W. Shakespeare: Hamlet **

Máj                             H. Gavlovič: Valaská škola – vlastný výber *    

 

 

                    

 

2. ročník    mesiac                  dielo     

September                 J. G. Tajovský: Maco Mlieč *

                                    J. G. Tajovský: Statky-zmätky *

Október                      Molière: Lakomec

November                   J. Kollár: Predzpěv zo Slávy dcéry*

December                   A. S. Puškin: Kapitánova dcéra

Január                       S. Chalupka: Mor ho! *

                                    J. Botto: Smrť Jánošíkova *

Február                     A. Sládkovič: Marína

Marec                          H.Balzac: Otec Goriot**

Apríl                          M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie*

Máj                            B. S. Timrava: Ťapákovci *                       

Jún                             J. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch *

 

 

 

 

3. ročník    mesiac                  dielo   

September                 I. Krasko – vlastný výber **

November                  J. Smrek: vlastný výber **

December                  R. Dilong: vlastný výber *

                                    E.Hemingway: Starec a more

Január                         R.Rolland: Peter a Lucia

Január                       E. M. Remarque: Na západe nič nového **

Február                     J. C. Hronský: Jozef Mak

Marec:                        M.Urban: Živý bič

                                   P. Jilemnický: O dvoch bratoch

Apríl                           D. Chrobák: Drak sa vracia

Máj                             M.Figuli: Tri gaštanové kone

 

 

4. ročník    mesiac                  dielo     

September                 M. Lasica:J. Satinský: Soirèe

Október                     I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva

Október                      J. D. Salinger: Kto chytá v žite**

Október                      J. Steinbeck: O myšiach a ľuďoch

November                   A.Solženicyn: Jeden deň Ivana Denisoviča

                                    A.Exupéry: Malý princ

                                    G.Orwell: Farma zvierat

December                  M. Rúfus: Zvony (vlastný výber )

Január                       M. Válek: Dotyky(vlastný výber)

                                    J. Urban (vlastný výber)

Február                     L. Mňačko: Ako chutí moc

                                    A. Bednár: Kolíska

Marec                        D. Dušek: Kufor na sny

                                    D.Mitana: Psie dni