2-hodinove predmety 3.ročník

31 March 2020, 07:44


Biológia a anatómia-BIN  

Deskriptívna geometria-DEG

Konverzácia v ANJ-KAJ

Konverzácia vo FRJ-KFJ 

Konverzácia v NEJ-KNJ 

Konverzácia z RUJ - KRJ

Príprava na jazykový certifikát - PJC

Seminár z chémie - SEC

Seminár z dejepisu-SED 

Seminár z geografie-SEG 

Seminár z matematiky-SEM 

Taliansky jazyk-TAJ