zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
 Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať
 
7. februára 2017 od 8.00 hod.
 
na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem
 
 o  štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J gymnázium.
 
Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 8,00 hod. do 8,30 hod.
 
V tento deň, ale aj v inom termíne, radi privítame  rodičov žiakov, ktorí majú záujem informovať sa o štúdiu na našej škole.
 
Do 31. januára 2017 oznámte svoj záujem na e-mailovú adresu:  mozolova.m@gmail.com
 
alebo telefonicky na tel. číslo   048/413 52 37
 
  
                                                                   PhDr. Mária Sochorová
                                                       riaditeľka školy