zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Pracovné ponuky

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského prijme do zamestnania od 1.9.2017  učiteľa/učiteľku anglického jazyka v kombinácii s iným aprobačným predmetom. Záujemcovia predložia do 19.5.2017 -  žiadosť, profesijný životopis, kópiu dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
 
 
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského prijme do zamestnania od 1.9.2017  učiteľa/učiteľku aprobačných predmetov biológia-chémia. Záujemcovia predložia do 19.5.2017 -  žiadosť, profesijný životopis, kópiu dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Gymnázium J.G. Tajovského prijme do zamestnania od 1.8.2017 na plný pracovný úväzok upratovačku. Bližšie informácie získate u p. Pilkovej na t.č. 0908/908561 v čase od 8:00 do 17:00 hod.