Ponuka práce

9 October 2018, 17:43


Gymnázium J.G.Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica, ponúka pracovnú pozíciu upratovačky

na plný úväzok s nástupom od 1. 4. 2019. Nástupný plat v rozpätí od 520 € - 620 € .

Informácie na telefónnom čísle: 0908 908 561.

 

 

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25, Banská Bystrica, ponúka pracovnú pozíciu učiteľa/ky anglického jazyka v kombinácii s iným vyučovacím predmetom s nástupom od 1. 2. 2019, plný úväzok počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky, základná zložka platu (brutto) od 759,-  do 1038,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania - zákon č. 553/2003 Z.z. a od dĺžky započítanej praxe. Kvalifikačné predpoklady podľa zákona 317/2009 Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR  437/2009 Z.z. - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného odboru.  Zoznam požadovaných dokladov  žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu, profesijný štruktúrovaný životopis, fotokópia dokladov o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov zašlite do 15.1.2019  poštou  na adresu školy alebo na email: gymnazium.gjgt@gmail.com . Informácie na telefónnom čísle: 0918578497.