Maturita - Ekonomika

9 október 2018, 21:09


Maturita


Ekonomika

Od školského roku 1995/96 sa začalo plynulé vyučovanie predmetu „Ekonomika" v jednotlivých školských rokoch  na Gymnáziu J.G.T. , ktoré pokračuje až dodnes. Jeho garantkou a tiež vyučujúcou je Ing. Beáta Štubňová -- zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko- ekonomické činnosti.

Mnohí bývalí absolventi nášho gymnázia sú prekvapení, že predmet „ Ekonomika" je v ponuke voliteľných predmetov práve gymnázia, ale pre nás je rozhodujúci veľký záujem študentov, ktorí chcú buď z predmetu maturovať /4 hodiny/týždeň / alebo chcú ďalej pokračovať v  štúdiu na VŠ ekonomického smeru./2 hodiny/ týždeň/ . Až 35% našich absolventov z ročníka potrebujú zvládnuť prijímacie pohovory z ekonomiky.


Naši študenti majú nasledovné možnosti:

  • 3.ročník - 3.F trieda zo zameraním „ matematika" -2 hodiny týždenne a pokračujú 2 hodinami vo 4.ročníku
  • 4.ročník a 5.L - 4 hodiny/týždenne alebo - 2 hodiny/týždenne


Zaujímavé ponuky

Letná škola ekonómie