zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Milí zamestnanci, rodičia, absolventi a priatelia školy,

Milí zamestnanci, rodičia, absolventi a priatelia školy, dovoľujeme si osloviť Vás, ohľadne poskytnutia 2% podielu dane za rok 2016. Všetky potrebné informácie vrátane tlačív sú k dispozícii na našej www stránke školy na hlavnej lište a v časti Pomoc škole. Upozorňujeme na zmenu prijímateľa podielu dane oproti minulému roku. V súčasnosti je prijímateľom:

Obchodné meno:  Klub Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského
IČO: 14225930
Právna forma : Občianske združenie
Sídlo: Tajovského 325/25
           974 01 Banská Bystrica

Krajské kolo v basketbale SŠ

Na Krajské kolo v basketbale SŠ sa prebojovali obidve naše družstvá dievčat aj chlapcov. Dňa 9. 2. 2017 sa v Lučenci odohral turnaj dievčat. Naše basketbalistky v ňom obsadili tretie miesto za víťazným Gymnáziom ĽŠ Zvolen a ŠG B. Bystrica.
Chlapci sa Krajského kola nemohli nezúčastniť, nakoľko v termíne turnaja žiaci prvého ročníka - väčšina družstva - absolvovali povinný lyžiarsky kurz.
 

Krajské kolo florbalu dievčat SŠ

V Krajskom kole florbalu dievčat SŠ, ktoré sa odohralo 8. 2. 2017 v Detve, obsadili naše hráčky piate miesto. Víťazom turnaja sa stalo družstvo SZŠ Banská Bystrica pred Rimavskou Sobotou. Zdravotníčky sa prebojovali na Majstrovstvá SR SŠ, kde im budeme držať palce.  

Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa 2. 2. 2017 sa uskutočnilo Školské kolo Geografickej olympiády kategórií A, B, CD a Z /online/. Písomnej formy GO sa zúčastnili štyria naši študenti. Kategóriu Z absolvovalo  spolu 1020 riešiteľov, našich 24 študentov sa medzi nimi nestratilo. Tradične najúspešnejším z GJGT bol Jozef Lipták zo IV.F triedy, ktorý dosiahol 29 z 30 možných bodov.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim držíme palce v krajskom kole!   

Náš študent štvrtý na Slovensku!

Dňa 7.-9.februára 2017 sa uskutočnil 33. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní, kategória B. Samuel Čavoj (II.F) obsadil krásne 4.miesto.
 
                                                                         Blahoželame

EXPERT geniality show

EXPERT geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž, v ktorej si žiaci volia dve  z piatich rôznych oblastí:  Mozgolamy, Góly, body, sekundy, Do you speak English?, Svetobežník, Dejiny, udalosti, umenie.  V tomto školskom roku sa súťaž konala 1.decembra 2016 ana našej škole sa zapojilo do nej 30 žiakov z tried I.A, I.D, I.F, II.C, II.F, III.D a III.F, na Slovensku celkom 9384 žiakov zo 435 škôl. Súťažiacim sa darilo, na výsledky sme museli trochu čakať, ale oplatilo sa.  

Úspech na krajskom kole Olympiády ľudských práv

Veľký úspech dosiahol na krajskom kole Olympiády ľudských práv  (8.2. 2017) Matej Čerman z 2.F, ktorý sa pri  konkurencii 29 účastníkov z Banskobystrického kraja umiestnil na 1. mieste. S prehľadom tak postúpil do celoštátneho kola (postupovalo prvých osem súťažiacich), ktoré sa uskutoční v dňoch 5.-7.4. 2017 v Modre. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdaru na celoštátnom kole OĽP !

Výsledkovú listinu z krajského kola si môžete pozrieť tu: https://cvcjuniorbb.files.wordpress.com/2015/09/kk-olp-2017_vysledky.pdf   

Kvíz XL = 4x10 = 40

Bývajú bežnejšie a menej bežné dni. Občas sa len túžobne čaká na obed a zvonček, no dnešný deň bol trochu iný. Okrem sviatku lásky – Valentína, ktorý podporil školský senát stužkami a valentínskou poštou, sa pri príležitosti 40. výročia založenia Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Aule Obchodnej akadémie konal Kvíz XL reprezentujúci lásku k vedomostiam v oblasti prírodovedných predmetov. Skryté významy ako vínko.  Už počas 1. hodiny sa pracovalo na technickom zabezpečení. Nosili sa stoly a stoličky, nastavovali mikrofóny, ťahali káble. O 9:00 prišla do auly väčšina súťažiacich, aby im boli vysvetlené pokyny a pravidlá a aby sa akosi psychicky naladili na súťaž. Keďže vysvetľovanie podmienok súťaže netrvalo dlho, po pár minútach už poctil prítomných svojou hrou na klavíri Jozef Lipták.

Deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí „zimný“8.2.2017 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave zaujal aj našich žiakov z III.F, III.D, IV.C a V.L, ktorí uvažujú o tejto fakulte ako o jednej z možných, kde by mohli v budúcnosti študovať. Od predstaviteľov fakulty ako aj od vyučujúcich sa dozvedeli základné informácie o možnostiach štúdia a potom si vypočuli zaujímavé prednášky z matematiky, fyziky a informatiky. Foto tu.   

Mgr. Katarína Magyarová 

Stavbárska olympiáda

Výrazný úspech v internetovej súťaži Stavbárska olympiáda,  ktorú organizovala Stavebná fakulta STU v Bratislave, dosiahol Pavol Samáš zo IV.F. Medzi viac ako 500 súťažiacimi si vybojoval 2. miesto (spolu s ďalšími dvoma súťažiacimi). Ocenenie si prevzal 9. 2. 2017 od dekana Stavebnej Fakulty STU prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD. počas Dňa otvorených dverí fakulty. Foto tu.
K dosiahnutému úspechu Pavlovi Samášovi gratulujeme a za šírenie dobrého mena školy ďakujeme.

Mgr. Katarína Magyarová 

Syndikovať obsah