zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Kováčova Bystrica 2018

Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta pod Urpínom. Jeden deň v tomto týždni je vyhradený pre autorskú a interpretačnú súťaž „Kováčova Bystrica“.  Dňa 21. marca 2018 sa brány Štátnej vedeckej knižnice – LHM v Banskej Bystrici otvorili súťažiacim tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa realizovala pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Aj naša škola mala v súťaži svoje zastúpenie a naše žiačky sa umiestnili v širokej konkurencii na peknom treťom mieste. Blahoželáme!

Skvelé výsledky našich programátorov

20.- 22. marca 2017 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže ZENIT v programovaní.
Druhé miesto v kategórii A obsadil Samuel Čavoj z III.F triedy.
Štvrté miesto v kategórii B obsadil Lukáš Gáborik z I.F triedy.

Na škole máme majstra Slovenska v akrobatickom lyžovaní!!!

Juniorským majstrom Slovenska v akrobatickom lyžovaní sa  stal 16 – ročný Bystričan Samuel Babej, študent I.B Gymnázia J.G.T v Banskej Bystrici. 
 

Výsledky olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 5.decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 31 študentov v troch kategóriách.

Výmena

V dňoch 8.2. – 16.2. prišli k žiakom I.L a II.L na výmenu ich korešpondenti z Francúzska. Víkend strávili individuálne v rodinách a cez týždeň sme sa všetci spoločne stretávali a podieľali na rôznych aktivitách v škole alebo aj mimo nej, v okolí Banskej Bystrice.

Vyhodnotenie školského kola súťaže SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2018 ako aj súťaže O NAJKRAJŠIU VALENTÍNSKU BÁSNIČKU VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

Dňa 16.februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Spievam po francúzsky 2018. Pôvodne sa súťaže malo zúčastniť 7 účinkujúcich, ale kvôli chorobe sa nakoniec odprezentovali len štyria nasledovní speváci/skupiny.

Opäť vynikajúce umiestnenie v matematickej súťaži

Matematický B – deň je súťaž trojčlenných alebo štvorčlenných tímov zložených z 15-19 ročných žiakov. Pilotné kolo súťaže bolo na Slovensku prvýkrát uskutočnené na základe spolupráce s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS, www.primas-project.eu

Úspech žiakov GJGT v krajskom kole matematickej olympiády.

V krajskom kole najvyššej -  A kategórie matematickej olympiády naši žiaci obsadili nielen prvé miesta, ale vytvorili celú výsledkovú listinu.
Z nich následne po celoštátnej koordinácii bolo do Celoštátneho kola matematickej olympiády vybratých 5 žiakov GJGT, čo je obrovský úspech pre školu, keďže celoštátneho kola sa zúčastní aktuálne 42 študentov z celej republiky. Postupujúci študenti sú Ján Priner (3.F), Maroš Grego (4.F), Samuel Čavoj (3.F), Daniel Medveď (3.F) a Samuel Belko (3.F)
GRATULUJEME.

Výsledky školských kôl matematických olympiád kategórií A, B, C.

Ako každý školský rok, aj tento školské kolá matematických olympiád pozostávali prevažne zo žiakov matematických tried.

Plenárne zasadnutie rodičov žiakov tretieho ročníka

Vážení rodičia,

vedenie školy vás pozýva na plenárne zasadnutie rodičov žiakov tretieho ročníka, ktoré sa uskutoční v utorok 6. marca 2018 o 17:00 v aule Obchodnej akadémie. Plenárnej schôdze sa môžu zúčastniť aj žiaci 3. ročníka.
Program: informácie o výbere voliteľných predmetov, o maturitných skúškach,  o možnosti darovať 2 % z dane.
                                                                                          vedenie školy
Syndikovať obsah