zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Súťaž projektov v nemeckom a ruskom jazyku

V tomto školskom roku sa opäť konala súťaž prezentačných a komunikačných zručností v nemeckom a ruskom jazyku, ktorej sa zúčastnilo 18 žiakov 1. – 3. ročníka s 13 projektmi.

MATEMATICKÝ KLOKAN

Žiaci našej školy sa aj tento rok zúčastnili tejto matematickej súťaže, ktorá prebiehala 19.3.2018 na celom svete. Medzi prvými 100 najlepšími súťažiacimi zo 65 579 z celého Slovenska mali zastúpenie: Jakub Kliment, I.F (21.-37. miesto), Peter Váš, II.D (57.-60. miesto) v kategórií Kadet G12 a Timon Vološin, III.F (72.-82. miesto), Peter Vaňo,III.F (97.-105.miesto) v kategórií Junior G34. Celkovo bolo zapojených 23 žiakov nie len matematických ale aj všeobecných tried GJGT. 

Opäť prvé miesto v Bratislave na súťaži NÁBOJ!

Dňa 23.3. 2018 sa štyri tímy našej školy zúčastnili medzinárodnej matematickej súťaže NÁBOJ v Bratislave.  Za Juniorov bojovali študenti: Tomáš Hulla, Jakub Kliment, Lukáš Gáborík, Juraj Jánošík, Jakub Murin, Jozef Koleda, Matej Grego, Andrej Slovák, Richard Schwarz, Aleš Sršeň, Peter Kochelka, Dominika Krčmárová, Jozef Pribylina, Samuel Ret a Andrea Snopková. Za Seniorov Samuel Belko, Samuel Čavoj, Dominik Chrušč, Marek Špitalský a Daniel Medveď.

Výsledky prijímacích skúšok do bilingválnej triedy

Výsledky prijímacích skúšok do bilingválnej triedy

4.-5.apríl 2018 

Výsledky biologickej olympiády

23. marca 2018 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategória B.
1. miesto získal Jakub Kliment z I. F
 

Dejepisná olympiáda

V decembri sa na našej škole konalo školské kolo DO, z ktorého postúpili do krajského kola v A kategórii Veronika Gašparcová (2.F) a Andrej Jasovský (2.A). Krajské kolo sa uskutočnilo 22. 3. 2018, kde sa Veronika umiestnila na 2. mieste a Andrej na 4. mieste.

Blahoželáme 

Kováčova Bystrica 2018

Literárna Banská Bystrica už neoddeliteľne patrí ku kultúre mesta pod Urpínom. Jeden deň v tomto týždni je vyhradený pre autorskú a interpretačnú súťaž „Kováčova Bystrica“.  Dňa 21. marca 2018 sa brány Štátnej vedeckej knižnice – LHM v Banskej Bystrici otvorili súťažiacim tejto obľúbenej súťaže, ktorá sa realizovala pod záštitou pána primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Aj naša škola mala v súťaži svoje zastúpenie a naše žiačky sa umiestnili v širokej konkurencii na peknom treťom mieste. Blahoželáme!

Skvelé výsledky našich programátorov

20.- 22. marca 2017 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže ZENIT v programovaní.
Druhé miesto v kategórii A obsadil Samuel Čavoj z III.F triedy.
Štvrté miesto v kategórii B obsadil Lukáš Gáborik z I.F triedy.

Na škole máme majstra Slovenska v akrobatickom lyžovaní!!!

Juniorským majstrom Slovenska v akrobatickom lyžovaní sa  stal 16 – ročný Bystričan Samuel Babej, študent I.B Gymnázia J.G.T v Banskej Bystrici. 
 

Výsledky olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 5.decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 31 študentov v troch kategóriách.
Syndikovať obsah