OZNAM | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

OZNAM

Od 1. 7. 2018 si každý študent, ktorý stratí, alebo poškodí ISIC kartu, objednáva duplikát ISIC karty cez internet.
Internetová objednávka duplikátu:
Objednávku duplikátu je možné zadať cez internetový portál https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat. Platba za objednávku sa realizuje on-line platbou priamo na portáli.
 
Objednávka prebieha jednoduchými krokmi tak, že držiteľ karty vyberie navštevovanú školu zo zoznamu zapojených škôl a zadá svoje meno a priezvisko. Následne systém overí, že žiak je skutočne žiakom zadanej školy a v aktuálnom školskom roku má status žiaka. Po overení používateľ vyberie spôsob platby z ponuky, zadá svoju e-mailovú adresu, vyjadrí súhlas s VOPuhradí sumu za duplikát.
Po úspešnej platbe bude na zadanú emailovú adresu odoslaný informačný email s potvrdením o zaplatení v prílohe.
Po zaevidovaní prijatej platby na účet bude vyrobený duplikát kartypôvodná karta bude automaticky zablokovaná.
Cena za duplikát je 10,- € s DPH.
 
 
                                                                                             
Kontakty:                                                                                       
TransData s.r.o.     Stredná škola                                                               
M.R.Štefánika 139       email: preukazziaka@transdata.sk
10 01 Žilina                 mobil: +421 905 384 092