Výsledky prijímacích skúšok | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Výsledky prijímacích skúšok

 

Výsledky prijímacích skúšok

14.máj a 17.máj 2018
 
 
                        PRIJATÍ
1.
7548
32.
4451
63.
8614
2.
7371
33.
4599
64.
2375
3.
5180
34.
3067
65.
5116
4.
5212
35.
7830
66.
4737
5.
2331
36.
5778
67.
1140
6.
1849
37.
2445
68.
5012
7.
2431
38.
4767
69.
1083
8.
2273
39.
8774
70.
3354
9.
7974
40.
5880
71.
4971
10.
4912
41.
2355
72.
3527
11.
5792
42.
5726
73.
8847
12.
2460
43.
2179
74.
2359
13.
2889
44.
8150
75.
6986
14.
6640
45.
4111
76.
2717
15.
4670
46.
1157
77.
1289
16.
3601
47.
1526
78.
8877
17.
7809
48.
3746
79.
5044
18.
8560
49.
3110
80.
1407
19.
4637
50.
7951
81.
2415
20.
3932
51.
7279
82.
4038
21.
1178
52.
1041
83.
8658
22.
3452
53.
8685
84.
3617
23.
8683
54.
6448
85.
6473
24.
3985
55.
4112
86.
3525
25.
1040
56.
2413
87.
3319
26.
4006
57.
3412
88.
3126
27.
7567
58.
5821
89.
3312
28.
7204
59.
6783
90.
1765
29.
8816
60.
7687
91.
8090
30.
3473
61.
1017
92.
7410
31.
5785
62.
8674
93.
3353
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


 
57 uchádzačov bolo podľa §65 ods. 4 zákona 245/2008 prijatých bez prijímacích skúšok. Ich zápis prebehol v dňoch 14.5. a 17.5.2018.

Zápis ďalších prijatých uchádzačov sa bude konať 24.mája 2018 od 8.00 do 16.30 hod. K zápisu je potrebné doniesť zápisný lístok.
 
 

Ak po zápise dňa 24.5.2018 bude počet zapísaných žiakov menší ako 150, bude zverejnené poradie ďalších prijatých uchádzačov na webovej stránke školy v tento deň  po 17:00 hod. Ďalší zápis žiakov sa uskutoční dňa 25.5.2018. V prípade záujmu o ďalšie informácie obráťte sa na vedenie školy: 048/4135237.

Poradie ďalších úspešných uchádzačov:
94.
2652
129.
2574
164.
7751
95.
8770
130.
3436
165.
1028
96.
6257
131.
2456
166.
7764
97.
7723
132.
6513
167.
4200
98.
2436
133.
4172
168.
2012
99.
2822
134.
8498
169.
8906
100.
8998
135.
7867
170.
3885
101.
8699
136.
6928
171.
4287
102.
5375
137.
8641
172.
6949
103.
6743
138.
4533
173.
1922
104.
3479
139.
2244
174.
2987
105.
5917
140.
1958
175.
6446
106.
1421
141.
8632
176.
2868
107.
7973
142.
5224
177.
1982
108.
6292
143.
5402
178.
8081
109.
2145
144.
5585
179.
6410
110.
4499
145.
3040
180.
4771
111.
3369
146.
1471
181.
1363
112.
7808
147.
7194
182.
1758
113.
8635
148.
1134
183.
5059
114.
2125
149.
7485
184.
3534
115.
1798
150.
7886
185.
3403
116.
2773
151.
7255
186.
4922
117.
2605
152.
8432
187.
2786
118.
5317
153.
1232
188.
5495
119.
8974
154.
3607
189.
4730
120.
2044
155.
2373
190.
6685
121.
5417
156.
2961
191.
3812
122.
4095
157.
7634
192.
3908
123.
2776
158.
3397
193.
3117
124.
1119
159.
1211
194.
2936
125.
5799
160.
8069
195.
6103
126.
5659
161.
8805
196.
8973
127.
5442
162.
5228
128.
5057
163.
4263